Ønsker du at få løbende nyheder fra Bedehus Danmark, skal du blot skrive din e-mail her:


E-mail:

Du vil få tilsendt en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte denne ved at klikke på linket i mailen og så får du fremover vores nyheder. Dette gøres for at sikre dig mod misbrug!

Vores e-mail server kan desværre være lidt langsom, hvorfor vi beder om din tålmodighed...

 

By data4u

 

Bedehus Danmark introducerer "dagens by"
En ny by at bede for hver dag. I dag har vi valgt:
Frederiksværk

Gjethuset vestfløjen.jpgFrederiksværk er en by i Nordsjælland med 12.029 indbyggere, beliggende mellem Arresø og Roskilde Fjord. Byen ligger i Halsnæs Kommune i den nordvestlige del af Region Hovedstaden.

Frederiksværk opstod i midten af 1700-tallet, efter at Frederik IV i 1717 beordrede, at der skulle graves en kanal fra Arresø ud til Roskilde Fjord. Dette foregik i årene 1717-19, et arbejde der blev udført af et større antal danske soldater, og svenske krigsfanger. Siden blev der sat forskellige mølleprojekter i gang langs kanalen, et agatsliberi var den første fabrik der var tilknyttet kanalen, men da det ikke kunne betale sig at importere de rå diamanter for selv at bearbejde dem, blev det lukket. Den franske kanonsmed Peyrembert blev i 1751 bedt om at starte et værk til kanonfremstilling ved kanalen.

Peyrembert magtede ikke rigtigt sin opgave (angiveligt havde han ikke fundet den korrekte bronzelegering, så kanonerne eksploderede ved prøveskydning), så generalmajor J.F. Classen og kompagnonen Just Fabritius fik overdraget værket i 1756. Ved samme lejlighed fik byen ved kongelig resolution sit navn, efter værket og kongen. Frederiks · værk - eller på datidens dansk: Friderichsværck. I 1761 blev J.F. Classen eneejer, og under hans ledelse i kombination med en succesfuld spionage i engelsk krigsindustri, blomstrede kanonværket til strålende virksomhed, med fabrikation af al slags krigsmateriel, såsom krudt- og salpeterværker, væverier m.m.

Hvis du har hjerte for at bede sammen med os for denne by, står vi flere sammen!
Før vi virkelig kan bede: “Herre, komme dit rige!", må vi være klar til at sige farvel til vore egne riger.
frit efter Alan Redpath

  • Tal med Gud om din nabo før du taler med din nabo om Gud

    Her finder du en opfordring til nærmiljøbøn eller bøn for sin nabo, hvor alle opfordres til at bede dagligt med navns nævnelse for sine naboer. En udfordring! Vover du at tage denne udfordring op?
    Læs om denne vigtige og personlige tjeneste ved at klikke på "Læs mere". Du får vor brochure som .pdf fil.
    Om du ønsker at få tilsendt nogle eksemplarer af brochuren til uddeling i din bedegruppe eller kirke, da send os en mail.

    Læs mere