Ønsker du at få løbende nyheder fra Bedehus Danmark, skal du blot skrive din e-mail her:


E-mail:

Du vil få tilsendt en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte denne ved at klikke på linket i mailen og så får du fremover vores nyheder. Dette gøres for at sikre dig mod misbrug!

Vores e-mail server kan desværre være lidt langsom, hvorfor vi beder om din tålmodighed...

 

By data4u

 

Bedehus Danmark introducerer "dagens by"
En ny by at bede for hver dag. I dag har vi valgt:
Faaborg

Faaborgs våben.pngFaaborg eller Fåborg er en købstad med 7.178 indbyggere (2014) på Fyns sydkyst ved Faaborg Fjord. Byen er den største by i Faaborg-Midtfyn Kommune og tilhører Region Syddanmark.

Faaborg ligger idyllisk mellem bakker, og i farvandet ud for ligger de mange småøer i det Fynske Øhav. Byen har mange gamle velbevarede huse og et velbevaret miljø i midtbyen.

Den gamle Faaborg Købstad er nævnt første gang i 25. juni 1229 i et dokument i Nationalarkivet i Paris. Det er et gavebrev, der overdrager bl.a. Faaborg som morgengave til Kong Valdemar Sejrs svigerdatter, og det nævner byen som en borg, som må have eksisteret før den tid. Gavebrevet er brugt som udgangspunkt for byens datering. Byen kunne fejre sit 775 års jubilæum i 2004. Borgen og befæstningen er forsvundet i dag, kun Vesterport er bevaret.

Historisk topografi: Faaborg anlagdes i middelalderen på en halvø, der mod sydvest er afgrænset af Faaborg Fjord og mod øst og nordøst af "Sundet", der er et op til 6 m dybt vådområde med tilløb fra Rislebæk og udløb i fjorden. Sundet er nu gendannet efter at have været drænet og menes at have rummet den middelalderlige havn. I middelalderen er halvøen med vold og grav skåret fra fastlandet i vest og nordvest. Den endnu bevarede byport, Vesterport, har indgået i denne del af byens afgrænsning.

Sct. Nicolai: Klokketårnet i Lille Taarnstræde er byens vartegn og er omgivet af velholdte bindingsværkshuse fra 1700-tallet - særligt i det smalle Taarnstræde. Klokketårnet er kun en reminiscens af Sct. Nicolai kirke, byens sognekirke. Efter reformationen fik kong Christian III den tidligere sognekirke, mod at byen fik den store Helligåndskirke, der er det eneste bevarede af et helligåndskloster Faaborg Sogn. I 1550'erne omtales kirken som nedrevet med undtagelse af tårnet. Det gulkalkede tårn er af munkesten og opført i gotisk stil i anden halvdel af 1400-årene. Selve kirken (kirkeskib og kor) er ældre og menes at være opført i teglsten i senromansk stil - sikkert i 1200-årene. Få rester af den ses på tårnets indermur over udgangsdøren. Rester af kirken må ligge under brolægningen og husene øst for tårnet. De er ikke set i mange år, og kirkens grundplan er ikke nøjagtig kendt.

Hvis du har hjerte for at bede sammen med os for denne by, står vi flere sammen!
Der er større chance for at finde et levende menneske, som ikke trækker vejret, end for at finde en kristen, som ikke beder.
Matthew Henry

  • Tal med Gud om din nabo før du taler med din nabo om Gud

    Her finder du en opfordring til nærmiljøbøn eller bøn for sin nabo, hvor alle opfordres til at bede dagligt med navns nævnelse for sine naboer. En udfordring! Vover du at tage denne udfordring op?
    Læs om denne vigtige og personlige tjeneste ved at klikke på "Læs mere". Du får vor brochure som .pdf fil.
    Om du ønsker at få tilsendt nogle eksemplarer af brochuren til uddeling i din bedegruppe eller kirke, da send os en mail.

    Læs mere