Ønsker du at få løbende nyheder fra Bedehus Danmark, skal du blot skrive din e-mail her:


E-mail:

Du vil få tilsendt en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte denne ved at klikke på linket i mailen og så får du fremover vores nyheder. Dette gøres for at sikre dig mod misbrug!

Vores e-mail server kan desværre være lidt langsom, hvorfor vi beder om din tålmodighed...

 

By data4u

 

Bedehus Danmark introducerer "dagens by"
En ny by at bede for hver dag. I dag har vi valgt:
Hørsholm

Hørsholm Kirke.JPGHørsholm er et byområde i Nordsjælland med 46.229 indbyggere beliggende mellem Helsingørmotorvejen og Øresund 25 kilometer nord for Københavns centrum. Byområdet ligger i tre kommuner og strækker sig hermed udover Hørsholm Kommunes 24.709 indbyggere. Tidligere lå Hirschholm Slot i byen, som man kan se et levn af på Hørsholm Kommunes byvåben, der indeholder hovedet af en hjort (hirsch = hjort på tysk). Christian 6. lod dette slot bygge i årene 1734-44, og de næste årtier blev det bl.a. benyttet af kabinetsminister Struensee, som færdedes sammen med Christian 7.s dronningehustru på stedet. Efterhånden forfaldt slottet, og 12 år efter dets nedrivning i 1810 opførte man Hørsholm Kirke på stedet, som har stået der lige siden. Øst for kirken ligger Jagt- og Skovbrugsmuseet samt Hørsholm Egns Museum med arkæologiske og kulturhistoriske samlinger fra byen og omegnen.

Der har tidligere været en del industri i området, bl.a. Den Kongelige Militære Klædefabrik i Usserød (1791-1981), Usserød Bryggeri (1859-1993), Hørsholm Klædefabrik (1885-1975), Hørsholm Tobakspakkeri og Hørsholm Jernstøberi (1900-1965).

Hvis du har hjerte for at bede sammen med os for denne by, står vi flere sammen!
Bøn er det sted, hvor verdens kulde bliver opvarmet af himmelens ild. Derfor vil al bearbejdning og formning af verden med vores mange gerninger og forsøg ikke kunne udrette noget, hvis ikke verdens "kolde metal" først er blevet opvarmet igennem bønnens varmeovn.
frit efter Moder Maribel

  • Tal med Gud om din nabo før du taler med din nabo om Gud

    Her finder du en opfordring til nærmiljøbøn eller bøn for sin nabo, hvor alle opfordres til at bede dagligt med navns nævnelse for sine naboer. En udfordring! Vover du at tage denne udfordring op?
    Læs om denne vigtige og personlige tjeneste ved at klikke på "Læs mere". Du får vor brochure som .pdf fil.
    Om du ønsker at få tilsendt nogle eksemplarer af brochuren til uddeling i din bedegruppe eller kirke, da send os en mail.

    Læs mere