Ønsker du at få løbende nyheder fra Bedehus Danmark, skal du blot skrive din e-mail her:


E-mail:

Du vil få tilsendt en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte denne ved at klikke på linket i mailen og så får du fremover vores nyheder. Dette gøres for at sikre dig mod misbrug!

Vores e-mail server kan desværre være lidt langsom, hvorfor vi beder om din tålmodighed...

 

By data4u

 

Bedehus Danmark introducerer "dagens by"
En ny by at bede for hver dag. I dag har vi valgt:
Sakskøbing

Sakskøbings våben.pngSakskøbing er en købstad og stationsby på det nordøstlige Lolland med 4.539 indbyggere (2014), beliggende i Guldborgsund Kommune under Region Sjælland. Byen befinder sig på begge sider af en smal fjordpassage i Sakskøbing Fjord, der mod nordvest munder ud i Smålandsfarvandet og mod sydøst løber sammen med Sakskøbing Å. På overgangsstykket ved Sakskøbing Havn binder en bro de to bydele sammen via Brogade, og øst-vest gennemskæres byen af en lang hovedgade.

I Sakskøbing en findes også en række ældre og gamle bygninger. Sakskøbing Kirke blev oprindelig bygget som landsbykirke i 1250 (viet til apostlene Peter og Paulus), men efterfølgende udvidet med tårn og skib i de følgende århundreder. Tårnet, der færdiggjordes med spir i 1852, er 48 meter højt.

Selvom der indgår sakse i Sakskøbings byvåben, har byens navn i sin oprindelse intet at gøre med redskaberne. Forstavelsen "Saks-" er afledt af "Saxi", og menes enten at være et olddansk navn på en mandsperson eller navnet på det smalle stykke fjord ind mod åens munding. Navnets samlede betydning er derfor "Handelspladsen ved Saxi"; senere en yderligere afledning i retning af "saks" som redskab, med betydningen "fåresaks". En nærliggende landsby havde navnet "Saxtorp" (nævnt 1230).

I Valdemars Jordebog fra 1240, omtales byen for første gang som "Saxakopingh". Den opstod som vadested over åen og benævnes allerede som købstad i1270 sammen med Nakskov på Vestlolland. Christoffer 2. residerede i byen som hertug fra 1289 til 1315 og senere som konge fra 1320. Kongen gjorde Sakskøbing til møntsted og prægede mønterne med de to fåresakse, der kendes fra byvåbenet. I 1331 havde han pantsat det meste af Danmark til tyske adelsmænd og besad til sidst kun Sakskøbing. Efter et militært nederlag ved Dannevirke, blev han i 1332 overfaldet i købstaden af tyske riddere og taget til fange på Aalholm Slot. Han døde efter sin løsladelse samme år på Nykøbing Slot.

Ved reformationen i 1536 var borgerne i Sakskøbing særligt anti-katolske. De krævede at få de formuer tilbage, som den katolske kirke havde inddrevet i årenes løb, og de angreb adskillige klostre i vrede. Christian 3. kom dog klostrene til undsætning og straffede de ulydige borgere. Sakskøbing gik flere problemer i møde, da fjorden efterhånden begyndte at sande til. Borgerne måtte nu transportere deres varer på land mellem købstaden og den lille havn ved Oreby, hvorfra en udskibning til Smålandsfarvandet foregik. Godsejeren på Orebygaard krævede sin andel og der opstod en interessekonflikt, som borgerne dog vandt i sidste ende. I 1600-tallet blev Sakskøbing ramt af generel tilbagegang. Svenskekrigene hærgede Lolland-Falster og svenske soldater røvede og nedbrændte købstaden i 1658, så byen forfaldt. I 1672 havde Sakskøbing kun 272 indbyggere. I 1700-tallet ramtes byen af flere storbrande, de værste i 1728 og 1784 med henholdsvis 16 og 20 nedbrændte gårde. Latinskolen blev nedlagt i 1740, mens et hovedpostkontor til gengæld opførtes i 1779.

Hvis du har hjerte for at bede sammen med os for denne by, står vi flere sammen!
Den, som ved, hvordan man sejrer i bønnen sammen med Gud, vil have himlen og jorden til sin rådighed.
C. S. Spurgeon

  • Tal med Gud om din nabo før du taler med din nabo om Gud

    Her finder du en opfordring til nærmiljøbøn eller bøn for sin nabo, hvor alle opfordres til at bede dagligt med navns nævnelse for sine naboer. En udfordring! Vover du at tage denne udfordring op?
    Læs om denne vigtige og personlige tjeneste ved at klikke på "Læs mere". Du får vor brochure som .pdf fil.
    Om du ønsker at få tilsendt nogle eksemplarer af brochuren til uddeling i din bedegruppe eller kirke, da send os en mail.

    Læs mere