Ønsker du at få løbende nyheder fra Bedehus Danmark, skal du blot skrive din e-mail her:


E-mail:

Du vil få tilsendt en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte denne ved at klikke på linket i mailen og så får du fremover vores nyheder. Dette gøres for at sikre dig mod misbrug!

Vores e-mail server kan desværre være lidt langsom, hvorfor vi beder om din tålmodighed...

 
By data4u

 

Bedehus Danmark introducerer "dagens by"
En ny by at bede for hver dag. I dag har vi valgt:
Sønderborg

König Christian X.-Brücke und St. Marie Kirche am 18. April 2014, Bild 03.JPGSønderborg (tysk: SonderburgsønderjyskSynneborre) er en by og købstad i Sønderjylland med 27.434 indbyggere, beliggende på begge sider af Alssund - størstedelen på Alssiden, forbundet af Kong Christian X's Bro og den nordligere Alssundbro. Den er Sønderjyllands største by og er vokset op omkringSønderborg Slot, der blev anlagt lidt før år 1200. Der har været foretaget arkæologiske udgravninger forskellige steder i byen og indtil videre er de ældste vidnesbyrd fra middelalderens Sønderborg, lokaliseret på Humletorvet.

Søfart var et vigtigt erhverv fra 1500-tallet, hvor Sønderborg-skibe sejlede i hele Østersøen med varer fra Als. Det preussiske bombardement i 1864 gik meget hårdt ud over Sønderborg, hvor mere end 80 procent af byens huse nedbrændte eller på anden måde blev beskadiget. Genopbygningen skete langsomt, og først efter 1900 voksede befolkningstallet mærkbart, bl.a. på grund af tysk tilflytning.

Sønderjylland tilhørte i perioden 1864-1920 Tyskland, og byen mistede mange borgere, som valgte at udvandre til Danmark. Til gengæld fik Sønderborg flere tyske militære institutioner, og byens industri og handel udvikledes yderligere. Efter Genforeningen i 1920 udvandrede en del tyskere, og befolkningstallet faldt igen - 11.500 før 1. verdenskrig til 8.500 i 1921. Havnen og vejnettet blev dog udbygget, og Christian X's Bro afløste den gamle pontonbro.

Hvis du har hjerte for at bede sammen med os for denne by, står vi flere sammen!
Det er et faktum, at de, som har udrettet de største ting i Guds rige, alle sammen har været bønnens mænd og kvinder.
Alfred Lorenzen

  • Tal med Gud om din nabo før du taler med din nabo om Gud

    Her finder du en opfordring til nærmiljøbøn eller bøn for sin nabo, hvor alle opfordres til at bede dagligt med navns nævnelse for sine naboer. En udfordring! Vover du at tage denne udfordring op?
    Læs om denne vigtige og personlige tjeneste ved at klikke på "Læs mere". Du får vor brochure som .pdf fil.
    Om du ønsker at få tilsendt nogle eksemplarer af brochuren til uddeling i din bedegruppe eller kirke, da send os en mail.

    Læs mere